Succesvolle renovatie begint met luisteren naar de wensen van je nieuwe gebruikers/ bewoners. Al jaren voeren we als interieurarchitecten een strijd om bouwers te bewegen om flexibelere bouwsystemen te gebruiken zodat bewoners wensen beter kunnen worden ingepast en men niet bij ontvangst van de sleutel met de “verbouwing’ begint. Met het intreden van de crisis kan de bouwsector zich het niet meer veroorloven om eenheidsworst te verkopen onder het mom men koopt het toch wel: partijen die ingezet hebben op flexibiliteit en duurzame oplossingen plukken daar nu de vruchten van. De klant is koning en zo hoort het ook.

Dia1

Ik kan je helpen met het snel inventariseren van je bouwkundige invulling middels een woonadvies met een voorstel voor de inrichting ervan:

Mensen willen niet verplicht meubels kopen of i.d. maar willen wel ideeën hoe de afbouw/ verbouw/ inrichting in een keer goed aan te pakken en daarom werk ik onafhankelijk met een dito advies. Vaak is een passend antwoord : een woonadvies. Dit houdt in dat ik twee a drie uur met jullie naar de woning kijk ter plekke(indien mogelijk) maar ook op papier en dan zowel qua lay out (tuin en huis) indeling(muren) als ook qua interieur (meubels). Naar aanleiding van dit gesprek werk ik alles schetsmatig uit en stuur ik je na en bespreek dit nog via skype/ telefoon zodat je een ontwerp op schaal hebt met een plan van aanpak incl. een boodschappenlijst. Wat je daarna doet met de plannen staat je geheel vrij. Tevens kun je je vragen altijd via de mail blijven stellen zodat je bij bepaalde keuzes toch nog net die ondersteuning krijgt die de afweging makkelijker maakt en zo voorkom je miskopen of verkeerde ingrepen die vaak een veelvoud met kosten met zich meebrengen. 
Het advies wordt in alle vrijblijvendheid zonder enkele verplichting richting uitvoer of afname meubels gegeven , nogmaals ik werk compleet onafhankelijk.
De kosten hiervoor bedragen 500 euro incl. BTW 

lees verder……

Bewoners willen meer keuzevrijheid in hun woning( bron cobouw):

Den Haag – Bij grootschalige verduurzaming van woonwijken moeten bouwers en ontwikkelaars beter rekening houden met de wensen van de bewoner. Dat concludeert Saskia Spapen, projectleider van de rijksregeling Blok voor blok. “Als de bewoner niet meedoet, gaat het meestal niet door.”

Blok voor blok startte in 2011 met het selecteren van consortia, samengesteld uit adviesbureaus, installateurs, bouwers, corporaties en kennisinstellingen, om minstens tweeduizend woningen per project te verduurzamen. “Centraal staat maatwerk en de vraagontwikkeling van onderop”, aldus Spapen. Maar daarvoor is ook een omslag in het denken bij aanbieders en bouwers nodig, want die proberen dit soort maatregelen nog te veel te verkopen met een beperkte keuze uit pakketten. “Een uniforme aanpak bleek een doodlopende weg. Daar ga je de wereld niet mee winnen.”

De praktijk wijst uit dat bewoners maatwerk willen op alle terreinen: in de keuze van een aannemer, het moment waarop het werk wordt uitgevoerd, de te nemen maatregelen en het niveau van ontzorging, zoals bijvoorbeeld het beoordelen van offertes.

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: